Ana sayfaÇATI SİSTEMLERİ NEDİR ?

ÇATI SİSTEMLERİ NEDİR ?

Fotovoltaik panellerin çatılarda kullanımında, paneller üzerinde hem gölge olmaması ve hem de eğimi nedeniyle verimi cepheye göre daha fazladır.PV paneller, çatı kaplamasının aralarında kullanılabileceği gibi, kaplama olarak sadece PV panellerde kullanılabilir.Bu uygulama çatı strüktürü ile panel arasında havalandırma boşluğu bırakılmasına olanak sağlamaktadır. Aynı şekilde, şet çatı uygulamalarında da, güneye bakan tarafta PV panel uygulanmakta, kuzeye bakan tarafta ise açılan pencerelerle doğal havalandırma sağlanmaktadır.

Çatı yüzeylerinin kullanımı eğim avantajı sağlamaktadır. Binaya sonradan fotovoltaik panel eklemesi yapılacaksa da çatılar uygun yerlerdir.

Fotovoltaik sistemlerin bina çatılarına yerleştirilmeleri ve şehir şebekesi ile paralel olarak çalışmaları 1990’larda gelişmeye başlamış bir olgudur.Özellikle Almanya ve Japonya’da devlet tarafından desteklenen programlar ile mimarlar fotovoltaik sistemlerin binalara entegrasyonu ile tanışmışlar ve fotovoltaik panellerin çok yönlü inşaat malzemesi (estetik + kabuk işlevi +enerji üretimi) olarak kabul edilmesinin yolu açılmıştır.

Ülkemizde de binalarda fotovoltaik paneller ile şehir şebekesine paralel olarak elektrik üretilmesini düzenleyen yasal çerçeve mevcuttur.

Buna göre her bina sahibi tüzel veya gerçek kişinin, şehir şebekesi ile paralel çalışan bir fotovoltaik sistem ile bina elektrik ihtiyacını güneşten karşılaması, tüzel kişilerin de ihtiyaç üzerindeki fazla elektriği şebekeye vererek dağıtım şirketine satması mümkün olmuştur.